Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2013

7145 fa52
Reposted frominnocent-whisper innocent-whisper viadobby dobby
5296 8f11

collarbonne:

I love how behind every single window, there is a different person who has a story that we know nothing about and I sometimes forget that my life isn’t the only life in the world and yeah idk

Reposted frominnocent-whisper innocent-whisper viadobby dobby
Volvelle
9053 d06f
Reposted fromfelicka felicka
9273 8f4a 500

hoping-g:

====

Reposted fromMigotliwa Migotliwa
Volvelle
6368 e5c4
Reposted frombium bium viadzony dzony
Volvelle
7453 0400
Reposted fromadriannak adriannak viamaardhund maardhund
Volvelle
9340 5139
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
8722 7a6a 500
Volvelle
6113 061d 500
Volvelle
A niebo znów na głowę spada mi i nadziei coraz mniej na słońce.
— Hey
Reposted fromadriannak adriannak viasmutnazupa smutnazupa
Volvelle
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,
kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,
gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie
i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.
Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,
gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,
gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem
i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.
I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania
przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania
zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,
gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.
Lubię to - i tę chwilę lubię, gdy koło mnie
wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,
a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata
w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Volvelle
0721 81aa
Reposted fromadriannak adriannak viasmutnazupa smutnazupa
Volvelle
Spadam, powoli spadam w korytarze świateł, w pomruki znaczeń. Spadam jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie.
— Coma
Reposted fromadriannak adriannak viasmutnazupa smutnazupa
Volvelle
9761 6c86
Reposted fromvickybn17 vickybn17 viaMolly Molly
Volvelle
0830 b12e 500
Reposted fromfuckkkyou fuckkkyou viagjfegjoeijge gjfegjoeijge
Volvelle
Volvelle
5360 f9a5
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viagjfegjoeijge gjfegjoeijge
Volvelle

O mnie się nie walczy.
Odemnie się ucieka.

Reposted fromcarre carre viagjfegjoeijge gjfegjoeijge
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...